Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Rekabet ettiğimiz ülkelerle, ülkemiz maliyetlerini ve fiyat politikalarını değerlendirmek, artan ithalata karşı, ihracatta mevcut pazarlarımızı korumak için bir yol haritası çizmek amacıyla 7 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da “SÜS BİTKİLERİNDE MALİYET VE ULUSLARARASI REKABET” toplantısı yapıldı.

SÜSBİR Yönetim Kurulu, üretici kooperatifleri, üretici ve ihracatçı firmaların katıldığı toplantıya SÜSBİR ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan başkanlık etti. Toplantıya T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de katıldı.

Başkan Akcan, toplantının açılışında 2023 yılının 8 aylık verilerine göre ithalatımızın 2022 yılının toplam ithalatından fazla olması, ihracatın azalışta olması ve piyasa koşullarında iç pazardaki fiyat dengesizliği sebebiyle böyle bir toplantı yapma ihtiyacı duyduğumuzun altını çizdi. Mevcut durumu ortaya koymak, üreticiler ve alıcılarda sektör adına farkındalık oluşturmak amacıyla bu toplantının organize edildiğini belirtti. Akcan, dış ticaret verilerinin tablo ve grafiklerle gündeme geldiği toplantıda hem üreticilerin hem de alıcıların fikirlerini dinledi ve bir yol haritası çizilmesi için iki tarafında görüşlerini aldı.

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytaç Koçaroğlu, iç pazardaki ürün fiyatlarının dengesizliğinden ve fiyatların yüksek olmasından dolayı ithalatın arttığını belirtti. Ürün kalitesi noktasında Avrupa’daki standartları yakaladığımızı ancak çeşitliliğin henüz Avrupa kadar fazla olmaması ve iç pazarda fiyatların Avrupa fiyatlarından daha fazla olması sebebiyle ithalata yönelim olduğunun altını çizdi. Bunun sonucunda ise üreticilerin ürünlerinin ellerinde kalması durumuyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Toplantının genelinde mutabık kalınan konular şu şekildedir;

1) Artan girdi maliyetleri, enflasyon ve kur artışları sebebiyle üretici gerçekçi bir maliyet hesaplaması yapamamaktadır. Özellikle uzun dönemde üretilen ağaç grubu ürünlerde maliyet öngörüsü yapılamadığı için üreticiler ellerindeki ürünlerin fiyatlarını belirlemede sıkıntılar yaşamaktadırlar.

2) Bazı üretici firmalar maliyet hesabı yapmadan piyasa şartlarını göz önüne alarak ürünlere değerinden farklı fiyatlar belirlemektedir.

3) Üretim planlaması yapılmadığı için ürünler üreticilerin elinde kalmaktadır.

4)Yurt dışındaki üreticilerle karşılaştırıldığında, ülkemizde çok büyük bir maliyet kalemi olan işçiliğin yurt dışında otomasyon yoluyla çok aza indirgendiği, ülkemizde devlet desteklerinin yetersiz olması, ülkemizde sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmemiş olması ve ekonomik belirsizliklerin fazlalığı gibi konular öne çıkmaktadır.

5)Ülkemizde rekabet kültürünün gelişmemiş olması, finansman yönetimi ve pazarlama yönetimi yapılamaması da bu durumun sebepleri arasındadır.

6) İhracatın azalmış olmasının sebeplerinden biri olan yurt dışındaki alıcıların Türkiye yerine başka ülkelerden alım yapmasının sebebi yine yanlış fiyat politikasıdır.

7) Türkiye’ye uygulanan karantina tedbirleri sebebiyle de ihracatımız etkilenmektedir.

Tüm bu konular göz önüne alınarak, bu toplantıda oluşan farkındalığın tüm sektör temsilcileri tarafından fark edilmesi ve çözüm yolunda adımlar atılması için SÜSBİR’in bu toplantıları özellikle ağaç ve çalı üretimi yapılan bölgelerde planlamasına karar verilmiştir.

Toplantılara büyük üreticilerin yanı sıra, fiyatlarda rekabetçiliğe sebep olan kooperatif üyelerinin de katılması yönünde karar alınmıştır.

SÜSBİR adına çok faydalı olduğuna inandığımız bu toplantıda gündeme gelen tüm verilerin yer aldığı tablo ve grafiklere ait bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

Toplantıda yer alan üyelerimize, katıldıkları ve değerli görüşlerini bizimle paylaştıkları için bir kez daha teşekkür ederiz.