Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ (SÜSBİR) ÜYE OLMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
1. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış olan Süs Bitkisi Üretici Belgesi. (Aslı, noter tasdikli örneği veya belgenin alındığı Tarım İl Müdürlüğünden alınacak aslı gibidir kaşeli imzalı sureti olması gerekir.)
2. Alt Birlik giriş aidatını (15.000 TL (ON BEŞ BİN TL) ) peşin yatırmak ve banka dekontunu ibraz etmek. (Gerçek kişilerin kendi hesaplarından, tüzel kişilerin firma hesaplarından göndermeleri gerekmektedir.) Üyelik aidatının yatırılacağı banka şubeleri:

Ziraat Bankası, Mithatpaşa Şubesi / Ankara IBAN : TR38 0001 0012 6284 1698 8250 01

Garanti Bankası, Meşrutiyet Caddesi Şubesi / Ankara IBAN : TR 42 0006 2000 5280 0006 2991 24

Akbank A.Ş. TR13 0004 6003 4588 8000 1608 45

3. Tüzel kişilerin en yetkili organlarından almış oldukları karar ve karara ilişkin yetki belgesini ibraz etmek. Şirketler için: Alt Birlikte şirketi temsil edecek kişi için bu konuda alınacak Yönetim Kurulu kararının fotokopisi ve bu karara ilişkin yetki belgesi (Şirketi temsil edecek kişi, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcilerinden biri olacaktır)Yetki belgesi örneğini buradan indirebilirsiniz.
4. Yetkili kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, ikametgâh belgesi.
5. Vergi levhası / vergi kimlik numarası.
6. Yetkili kişiye ait imza sirküleri.
7. Ticaret sicil gazetesi.
8. Bağlı bulunduğu odadan faaliyet belgesi. (Yeni tarihli olmalıdır.)
9. Başvuru formunu doldurmak ve imzalamak.Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz
10. Kapasite raporu.
11. Başvuru Dilekçesi.Dilekçeyi buradan indirebilirsiniz