Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

SUSBIR Logo Yuksek web manset

İthalatın kendi içinde kuralları vardır. Özellikle canlı materyal ithal ediyorsanız sizin sağlık şartlarınız bellidir ve bitkinin geldiği Ülke bu şartları sağladığına dair Bitki sağlık sertifikası düzenler. Buna rağmen yine bazı etmenler için kontroller yapılır ve buda Ülkemizi korumak için doğru bir yöntemdir. Yine EPPO üyesi olarak uluslararası hastalık ve zararlı yönünden bulaşık olan bölgelerden ithalat tamamen yasaktır.

Tüm bunlar ortaydayken yeni getirilen numune alma talimatında yapılan değişiklik sanki özel sektörün dış mekan süs bitkileri ithalatını tamamen durdurmak için yapılmıştır.

Yeni talimata göre gümrüklü alana gelen bir tırdan alınacak numuneler tırdaki bitki türlerine göre farklılık göstermektedir. Somut olarak örnek vermek gerekirse şuan da en az 9-10 numune alınarak analize gönderilmektedir. Üstelik alınan bu numuneler yönetmeliğin ek 1 ve ek 2 sinde bulunan tüm zararlı organizmalara karşı analize tabi tutulacaktır. Zirai Karantina laboratuvarlarının bu analizler için alt yapısının yeterli olmadığı, alınan numunelerin analiz sonuçlarının da ne zaman verileceğinin bilinmediği bir süreç yaşanmaktadır.

Zirai karantinaların ithalatta numune alma talimatında yapılan değişiklik, dış mekan süs bitkilerinde ithalatı durdurma noktasına getirmiştir. 14 mayıs pazartesi günü gümrüğe gelen ürünlerden ancak perşembe günü numune alınabilmiş, alınan numunelerin analiz sonuçlarının ise ne zaman çıkacağı hala bilinmemektedir. Bir haftadır bitkiler bu hava koşullarında bakımdan uzak bir şekilde bekletilmektedir.

Tüm bu süreçler için yapılan masraf neredeyse ürünün bedeline yaklaşmaktadır.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tüm söylemlerimizi haklı bulmakla beraber sorunun çözümü için de bir adım atmıyor. Sezonun yoğun olduğu dönemde sorunun daha da büyüyeceği aşikârdır.

SÜSBİR’in ithalata karşı duruş ve tutumu aynıdır, SÜSBİR proje karşılığı getirilen özel ürünler veya Ülkemizde olmayan bitkilerin ithalatı değil, kamunun ülkemizde yetişen bitkilere ilişkin yüklü ithalatına karşıdır.

Üyelerimize duyuru yapmaya fırsat vermeden, karantinaların alt yapısını hazırlamadan yapılan bu düzenlemeden sadece sektörümüz zarar görecektir.