Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

afrin

Ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak için tüm terör unsurlarına karşı Kahraman Türk Ordusunun başlattığı Afrim Zeytindalı Operasyonunu destekliyoruz.Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun.SÜSBİR

pst kapak

SÜSBİR tarafından düzenlenen ‘Peyzaj Teknik Şartnamelerinde Bütünlük Sağlanması’ konulu toplantı 16 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi(UYGAR) ‘da yapıldı. Toplantıya süs bitkileri üreticileri ve peyzaj proje firma sahipleri katıldı.

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı da öncelikle SÜSBİR’in girişimleri ile çıkarılan TSE Süs Bitkileri Standartları hakkında görüşler bildirildi. Çıkarılan TSE Standartlarının peyzaj projelerinde ve üretimde kullanılmasının yaygınlaştırılmasının gereğinden bahsedildi.

is kapak

SÜSBİR Yönetim Kurulu ve Yalova TOBB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi arasında ‘Okul-İşletme İş Garanti’ protokolü imzalandı.

Mevcut teknik liselerde sektörümüzle ilgili bölümlerde verilen teorik eğitimi uygulamayla desteklemek, öğrencilerin sektörü daha iyi tanımalarını sağlamak ve bununla birlikte sektörde kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Teknik Liselerle protokoller yapıyoruz. Bu öğrencilere seçtikleri bölümü daha iyi tanıma fırsatı sunmak için staj imkânı ve mesleği yapmaya gönüllü ve yeterliliği olan öğrencilere de mezun olduktan sonra üye firmalarımızda iş imkânı sunulacağız.

Bu çalışmanın ilk adımı olarak Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir protokol imzalanmıştır. Yapılan bu protokol üretim yoğun olduğu diğer illerde bulunan teknik liselerle görüşülerek yaygınlaştıracağız.

Mesleği yapmaya hevesli ve bu konuda eğitimini tamamlayan öğrencilere SÜSBİR olarak, iş imkânı sağlanarak hem sektöre hem de ülke istihdamına katkı sağlanmış olacaktır.

tsegiris

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile birlikte kurulan ve 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren SÜSBİR, sahip olduğu 600 üyesi ile süs bitkileri sektörü değer zincirinin en önemli halkası olan üreticilerinin haklarını savunmak ve sektörün rekabetçiliğini yükseltmek için çalışmalarına devam etmektedir.

TÜBİTAK-TÜSSİDE ile 25 Kasım 2015 tarihinde ve tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturulması ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerinin artırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak amacıyla başlanılan Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi tamamlanmıştır.

Proje kapsamında TÜRKTOB’a bağlı 7 alt birlik için de ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş ve her alt birlik için Ulusal Strateji raporu oluşturulmuştur.

İki yıllık yoğun bir çalışmanın sonucu olan bu rapor, süs bitkisi sektörünün araştırılmasına yönelik inceleme ve analizleri, sektörün SWOT ve Rekabetçilik Analizi çıktılarını, SÜSBİR üyeleri ile gerçekleştirilen anketlerin analiz sonuçlarını ve yine üyeler ile yapılan yüz yüze görüşmelerin içerik analizini, SÜSBİR’in ve süs bitkisi sektörünün stratejik eylem planını ve performans göstergelerini içermektedir.

 Rapora ulaşmak için tıklayınız.