Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın üyemiz;

Süs Bitkileri Üreticileri Alt 13. Olağan Genel Kurul Toplantı ve seçimleri aşağıdaki Gündemle, 10-11 Temmuz 2021 Cumartesi ve Pazar günü Anadolu Hotel Downtown/Ankara adresinde yapılacak olup, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı ve seçimler 31 Temmuz-1 Ağustos 2021 Cumartesi ve Pazar günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Süs Bitkileri Üretici Alt Birliği (SÜSBİR) 13 üncü Olağan Genel Kurul

Toplantı ve Seçim Gündemi

 

1.Gün Cumartesi

Saat: 09.00-17.00

Kayıt:09.00-10.00

 1. Başkanlık Divanının Oluşumu
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Açılış Konuşmaları
 4. Gündemin Görüşülmesi
 5. Meslekte 25 yılını dolduran üyelerimize plaket verilmesi,
 6. Dönem faaliyet raporu ve mali raporun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 7. Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 8. Faaliyetine son veren ve Süs Bitkisi Üreticisi Belgesini iptal ettirmiş olan veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelik durumunun karara bağlanması
 9. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarının belirlenmesi
 10. Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi
 11. 2021 ve 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması ve uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 12. Alt Birlik Organları ve Birlik temsilci aday listelerinin oluşturulması
 13. Dilek ve temenniler

2.Gün Pazar

Saat: 09.00-17.00

Alt Birlik Organları

Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üye

Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üye

Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyenin seçimi

Türkiye Tohumcular Birliği

Hakem Kuruluna 2 asil 2 yedek üye

Genel Kurul Temsilcisi 10 asil 10 yedek üyenin seçilmesi

 

Adres: Anadolu Hotel DownTown

Beşevler M. Yaşam Cd. 1.Sk. D.7/B SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA

 

Not: Genel Kurulda oy kullanacak üyelerimizin TC Kimlik Numaralarını gösterir bir belge ile oy kullanmaya gelmeleri gerekmektedir.(Nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)

 

ÖNEMLİ: SÜSBİR Tüzüğü 19 madde 4 fıkrasına göre “Alt Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, Yönetim Kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen temsile yetkili kişi olması ve bu kişilerin, tüzel kişiliği temsile, ahzu-kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.