Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın Üyemiz,

2 Nisan 2020 tarih ve 31087 Sayılı Resmi Gazete’ de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi’’ hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır.

Bu Genelge ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelere istinaden imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 Salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilememesi ve yüklenicinin bu durumu belgelendirerek sözleşme tarafı olan idareye bildirmesiyle söz konusu sözleşme feshedilebilecek veya süre uzatımı verilebilecektir.

Genelgeye linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.


                                                                                                     Hatice Ünal
                                                                                                    Genel Sekreter