Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayı: 2018/625                                                  Tarih: 15/08/2018
Konu: 11.Gen.Krl.Hk.

 

 

 Sayın Üyemiz;

Süs Bitkileri Üreticileri Alt 11. Olağan Genel Kurul Toplantı ve seçimleri aşağıdaki  Gündemle, 08-09 Eylül 2018 Cumartesi ve Pazar günü  Anadolu Hotel Downtown/Ankara adresinde yapılacak olup, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı ve seçimler 22-23 Eylül 2018 Cumartesi ve Pazar günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Süs Bitkileri Üretici Alt Birliği (SÜSBİR) 11 inci Olağan Genel Kurul Toplantı ve Seçim Gündemi

1.Gün Cumartesi
Saat: 09.00-17.00
Kayıt:09.00-10.00

1. Başkanlık Divanının Oluşumu
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Açılış Konuşmaları
4. Gündemin Görüşülmesi
5. 2017 yılında en fazla binde üç komisyon beyanı veren ve ödeyen ilk üç üyemize  plaket verilmesi
6. Dönem faaliyet raporu ve mali raporun okunması, görüşülmesi ve ibrası
7. Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
8. Faaliyetine son veren ve Süs Bitkisi Üreticisi Belgesini iptal ettirmiş olan veya   üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelik durumunun karara bağlanması
9. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarının belirlenmesi
10. 2019 yılı bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması ve uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
11. Alt Birlik Organları ve Birlik temsilci aday listelerinin oluşturulması
12. Dilek ve temenniler

2.Gün Pazar
Saat: 09.00-17.00
Alt Birlik Organları

Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üye
Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üye
Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyenin seçimi
Türkiye Tohumcular Birliği
Hakem Kuruluna 2 asil 2 yedek üye
Genel Kurul Temsilcisi 10 asil 10 yedek üyenin seçilmesi

Saygılarımızla.